ŞORIZBAH (ÇAVUŞLU)


Midyat'ın en büyük beldelerindendir. Midyat'a yaklaşık olrak 15 km uzaklıktadır. Belediyesi vardır. Beldede ilköğretim okulunun yanısıra Çok Programlı Lisesi vardır
cavuslu
İdari - Coğrafi ve Tarihi Durum
Mardin İli, Midyat İlçesine bağlı Çavuşlu Beldesi 1994 seçimleri ile birlikte belediye olmuştur.  Beş memur ve  sekiz geçici işçiden oluşan toplam  13  personel ile  yeni yapılan belediye hizmet binasında hizmet vermektedir. 1990 yılı nüfusu 3734 kişi iken, 2000 yılı nüfus sayımı resmi sonucuna göre 8555 kişiyi barındıran Belde;  Mardin İl merkezine 60 km., Midyat İlçe merkezine ise 16 km. uzaklıkta bulunmaktadır. Çavuşlu Beldesine , Mardin'den Midyat İlçe merkezine giderken 10 km. kala Kuzeye ayrılan altı km'lik asfalt bir yol ile ulaşılmaktadır. Bu yollar her mevsim ulaşıma elverişlidir. Beldeye en yakın demiryolu istasyonu Mardin İstasyonu olup 69 km. uzaklıktadır.
Belde topoğrafik olarak merkezde  % 01; 10 , merkez yakın çevresinde ise  % 10; 20 eğimleri arasında yerleşiktir. Mevcut İmar Planı yerleşim sahası   970; 1008 m  kotları arasında yer almaktadır.
Belde ve yakın civarında herhangi bir bitki örtüsü bulunmamaktadır. Belde taşlık, kayalık ve kuru tarım alanları ile çevrilidir. Bu alanlarda bitkisel tarım örtüsü 10-20 cm. yi geçmemektedir.
Mardin yöresinde ilk yerleşmeler,  M.Ö. 3000 yıllarında Huriler tarafından başlamıştır. Mardin kenti 1084'te Büyük Selçuklu Devleti ve 1108'de Artuklar 'ın egemenliği altında kalmıştır. 1508 yılında Şah İsmail'in eline geçen Mardin 1517 yılında Osmanlı topraklarına dahil edilmiştir. Mardin yerleşmesi 1534 yılında Sancak durumuna getirilerek Diyarbakır Eyaletine bağlanmıştır. Çavuşlu yerleşiminin çevresinde bu tarihsel gelişmeler olurken beldenin ancak 200 yıllık bir tarihi geçmişi olduğu söylenmektedir. Eski adı Şaruzbah  ( Arapça'da   &8216;&8216; Toplanma Yeri, Dayanışma Yeri '' anlamına gelmektedir. ) olan Beldenin, geçmişte baskı gördüğü iddia edilen ve Bölgede yaşayan Hıristiyan toplumları tarafından bir toplanma ve dayanışma merkezi olarak kullanılmıştır. Belde merkezinde başlayan yerleşme önce Güney istikametine, daha sonra Kuzey ve Dere boyunca devam etmiştir. Belde günümüzde Güneyde bulunan Mardin &8211; Midyat yoluna doğru gelişmektedir.
Sosyo - Ekonomik ve Kültürel Durum
Beldenin Kalkerli toprak yapısı, yerüstü sulama kaynaklarının bulunmaması, ayrıca sulama için 100 &8211; 200  m  derinlikte bulunan yer altı su seviyesinin sulama için ekonomik olmaması ve bitkisel toprak örtüsünün 10 & 20  cm olması tarımsal faaliyetleri olumsuz yönde etkilemekte ve üretimi çok sınırlı tutmaktadır. Tarım, bağcılık ve hayvancılıkla geçinen Halk yazın mevsimlik işçi olarak Çukurova'da, son zamanlarda da GAP bölgesinde çalışmaktadır.
Tarım alanında Arpa, buğday ve mercimek yetiştirilmektedir. Kavun, karpuz ve üzüm üretimi de geçim kaynakları arasındadır. Sınırlı tarımsal üretimin yanı sıra hayvancılık asıl geçim kaynakları arasındadır. Yaklaşık   2500 adet büyükbaş ve   4500  adet küçükbaş hayvan bulunmaktadır. Belde yakın civarında bu hayvanların içme suyunu karşılayabilecek herhangi bir yerüstü suyu bulunmamaktadır.
Belde'de bir adet ilköğretim okulu, bir adet çok amaçlı lise, bir adet  sağlık ocağı, bir adet halı atölyesi ve altı adet cami bulunmaktadır.  Mezbaha ihtiyacı 70 km. mesafede bulunan Kızıltepe İlçesi Mezbahasından karşılanmaktadır.
Mevcut yolların; Belde merkezine kadar olan 6 km'lik kısmı asfalt kaplama, Belde içinde bulunan yolların , yaklaşık % 65'i beton kaplama , diğer yollar ise stabilizedir.
Belde'ye bağlı mezra ve köy bulunmamaktadır. Merkezde dört adet mahalle bulunmaktadır. Güneyde Belde girişinde Cumhuriyet mahallesi, Kuzeyde Bağlar mahallesi, Kuzeybatıda Fatih mahallesi, ve Merkezde ise Hürriyet mahallesi bulunmaktadır.
Alt Yapı Durumu
Merkez Belde olmadan önce teknik anlamda kanalizasyon şebekesi bulunmamakta idi. Yerleşim birimlerinde Fosseptik çukurları ile atık su problemi çözülmeye çalışılmakta idi. Ancak yerleşim birimi Belde olduktan sonra genel anlamda bir Kanalizasyon şebekesi yapılmış olup, tüm maliyetler Belediye Bütçesinden karşılanmıştır. Belde'de Kanalizasyon şebekesi sorunu büyük ölçüde azalmış olup, yaklaşık olarak  % 85'lik şebeke faal durumdadır
Enerji Tesisleri Durumu
Elektrik enerjisi Midyat ; Acırlı ; Çavuşlu üzerinden gelen Enterkonnekte sisteme bağlı olup, TEDAŞ tarafından sağlanmaktadır. Belediye'ye satış bedeli KDV dahil  93.800 Tl/Kw saattir.
Mevcut İçme suyu Tesisleri Durumu
Mevcut içme suyu ihtiyacı Beldenin İmar sınırları içerisinde bulunan toplam=23 lt/sn debiye sahip  TM1 , TMY2 ve TMY3 nolu derin kuyulardan karşılanmaktadır. TM1 nolu derin kuyu 1970 yılında YSE tarafından açılmış olup, yine YSE tarafından 1974 yılında yapılan 100 m3'lük kargir depoya iletim vasıtası ile terfi edilmiştir. Adı geçen TMY2 ve TMY3 nolu derin kuyular İller Bankası tarafından açılmış olup, belediye bütçesinden karşılanan 600 m3'lük depoya iletim vasıtası ile terfi edilmiştir. Belde'de içme suyu şebekesi İhale sonucu Yüklenici firma tarafından yapılmış olup içme suyu şebekesinde herhangi bir sorun bulunmamaktadır. Ayrıca Belediye Su İşleri, meskenlere taşınan su bedelinin m3 fiyatını 250.000 TL/m3 olarak belirlemiştir.
İmar Planları Durumu
Beldenin ilk halihazır haritası Müt. Güzelyurt Akarlar tarafından 17 adet 1/1000 ölçekli pafta olarak hazırlanmış olup 19.09.1995 tarihinde onanmıştır. Mevcut  haritalar 64 ha meskun , 305 ha gayri meskun olmak üzere toplam 369 ha'lık bir alanı kapsamaktadır.
Beldenin imar planları halihazır haritaların hazırlanmasını müteakip hazırlanarak 1997 yılında onanmıştır. Halihazır durum ile uyumlu olan imar planları Şehir Plancısı Mehmet ÜNER tarafından hazırlanmıştır. 6 adet 1/1000 ölçekli pafta olarak hazırlanmış olup mevcut 42,92 ha  ,   ilave  44,34 ha   olmak üzere toplam 87,26 ha'lık bir alanı kapsamaktadır.
İmar planı, planlama dönemi sonucu için hedef nüfusu 10.000 kişi kabul edilmiştir. 87, 26 ha'lık   imar planında konut alanı olarak 40,94 ha'lık bir alan ayrılmıştır.
Nüfus
D.İ.E. Nüfus sayımı kesin sonuçlarına göre Çavuşlu Beldesinin 2000 yılı nüfusu 8555 kişidir. Belde'nin 1970, 1975, 1980, 1985, 1990, 1997 ve 2000 yıllarında yapılan nüfus sayım sonuçlarına göre nüfus değerleri aşağıda verilmiştir.
Kaynak:estel.tr.gg-alıntı:haldeh.com
Etiketler: , , ,

Yazar Hakkında

HaberPro profesyonel bir blogger haber temasıdır ve ücretsiz sunulmaktadır. Temayı indirmek ve özellikleirni detaylı incelemek için Tema sayfasını ziyaret ediniz.Teşekkürler Adsense Templates

1 yorum

  1. 22yıl sonra bilgi güncelledim..şehir plancı mehmet üner.Tarımsal gelişme yapalım.

Cevap yaz

REKLAM ALANI

REKLAM ALANI